Brennstoffilter

Dagens motorer er bygget på strenge spesifikasjoner og meget fine toleranser. Drivstoffsystemene, dvs  pumper, injektorer og dyser, krever renere drivstoff for å oppnå optimal forbrenning og lavt utslipp. Derfor er de siste fremskritt innen filtermedia viktig for å unngå motorproblemer.

Våre drivstoffiltre møter dagens krav til filtrering av brennstoff..

Vi har en komplett linje av drivstoff filter. Finn ditt filter her.

Brennstoffilter service video


  Info video fra Donaldson.
I denne videoen får du tips til hvordan du skal gjennomføre service
på brennstoffilter selv.

 

Forfilter
Dette er filter med stor kapasitet plassert på sugesiden av matepumpen. Filteret er grovere og  fjerner i tillegg ofte vann fra systemet før det kommer til pumpen.

Hovedfilter
Filtrene er designet for å tåle høyere trykk enn forfilteret. Filteret  monteres på trykksiden av matepumpen. Det gir høy effektiv filtrering som er nødvendig for å fjerne de minste partiklene i systemet.

Separatorfilter
Separatorfilter kombinerer tradisjonell filtrering av partikler gjennom media med å separere vann ut av drivstoffet. Vann i brennstoffet er den vanliigste årsak til havari på commonrail injektorer.
Donaldson Twist & Drain er meget effektiv metode å drenere vann ut av filtrene.

Synteq for brennstoffiltrering

Synteq er en teknologi med flere lag av filtermedia. Teknologien er utviklet spesielt for å fjerne vann og forurensing fra brennstoffet.

 Oversikt over kataloger og brosjyrer for brennstoffilter

 

service-tips

 

 

Meld interesse for produkt