Tank filter

I et tankanlegg er forurensingskildene mange. Partikler og vann blir tilført fra luft, oljeleverandørens utstyr, korrosjon i eget utstyr ol.

Vi har filter som på en meget effektiv måte filtrerer oljen som blir pumpet inn på systemtanken. I tillegg leverer vi markedets mest effektive pustefiltre som monteres på tanktoppen. Finn ditt filter her.

Tankfilter demonstrasjonsvideo

 Info video fra Donaldson.
I denne videoen ser du en test på tankfilter og hvordan det filtrerer
vekk partikler.

Clean:  Donaldson Bulk Fuel and Lube Filtrering på innløpet kan tilpasses høye gjennomstrømninger(3.000 l/min) samtidig som man opprettholder lavt trykkfall og reduserer forurensninger til ønsket renhetsnivå i tankanleggene.

Protect: T.R.A.P. pustefilter hindrer støv og fuktighet å komme inn. Tillater høy gjennomstrømning  av væske inn og ut av tanken. Hindrer at luftfuktighet kommer inn i tankanlegget ved hjelp av det patenterte Reservoir Vent ™ (ARV).

Polish:  Filtre monteres på utløpet av tanken fordi oljen kan være ustabil og selve tanken kan være en kilde til forurensning.  Filtrering på utløpssiden sikrer ren olje og drivstoff til ditt utstyr.

Med økende krav til renhet av diesel  på nyere motorer og følsomme hydrauliske system er det blitt mer og mer viktig å beskytte sitt eget tanksystem mot forurensing.

Oversikt over kataloger og brosjyrer for tank filter / bulk fuel

Meld interesse for produkt