Lundmark Kystservice

Lundmark kystservice Filter forhandlerLundmark Kystservice er en skipshandler lokalt i Hammerfest, med kort vei til de viktigste havnene er vi aldri langt unna.

Foruten om å supplere den lokale fiskeflåten i Hammerfest, har vi også leveranser til Norske og Russiske fartøy. Og stadig flere fartøy finner veien til oss når de seiler innom Hammerfest.

Selv om vi har et sterkt fokus på skipsfart og fiskeflåten, er vi en allsidig leverandør i stadig utvikling og knytter til oss flere og flere kunder innen industri og transport.

Lundmark Kystservice legger absolutt vekt på fornøyde kunder og vi bestreber oss mye for å yte topp service, punktlighet og leveringsevne.

Vi har opparbeidet oss gode avtaler med svært mange kjente leverandører. Noe som har gitt utslag i gunstige utsalgspriser.

Vi leverer filter fra DP Filtersystem.
 
Lundmark kystservice filter forhandler

 

 

Be om tilbud / informasjon