Industri / Prosess

Siden begynnelsen av 1980 tallet har vi samarbeidet med den tyngre prosessindustrien for å finne gode filterløsninger.  Ved å standardisere og øke kapasiteten på filtrene har man kunne forlenge serviceintervallene samt at det mekaniske utstyret har økt sin levetid.

Vi har et solid fotfeste innenfor den norske prosessindustri.